Bild 12
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 12:Inför fassetteringen placeras ämnet i fixturen. Ämnets läge kan nu justeras i både höjd och sidoläge, så att en lika stor eller liten avverkning kan göras längs med hela ämnet. Det är noga med att slipbrädan hela tiden arbetar parallellt med fixturbotten (kontrollera med ett litet pass). När alla åtta fassetter närmar sig lika bredd är det klart inför slutputsen.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro