Bild 11
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 11:Registrering av stockens höjd och bredd var 50:de mm. Mått vid froschänden h=8.48 mm b=8.71 mm. Mått vid spetsänden h=5,98 mm b=5,50 mm. Genomgående är att höjdmåttet alltid är några tiondelar större än bredden utom de första 150 mm där det är tvärtom. Stocken väger nu 48 gram inför fasetteringen. Innan fasetteringen påbörjas kontrolleras att sidorna är vinkelräta mot varandra samt att ämnet i hela dess längd är rakt. Om så ej är fallet måste en uppvärmning göras med efterföljande riktning.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro