Örebro fiolbyggareklubb (1953-2007)

Sveriges fiolbyggareförbund bildades 1928. Namnet ändrades senare till Nordiska Violinbyggareföreningen. Medlemsbladet Slöjd och Ton utkom med sitt första nummer 1930 för att sedan utkomma med 6 nummer per år. Innehållet behandlade det mesta om praktiskt fiolbyggande men även många värdefulla teoretiska artiklar om vad som påverkar en fiol och dess fiolton. Jag har lyckats komma över samtliga nummer mellan åren 1935-1981. Det är en givande läsning. Ideer, lösningar och kuriosa.

Att nu Nordiska Violinbyggareföreningen fanns var en bidragande orsak till att Örebro fiolbyggareklubb bildades 1953. Nämnda år den 18 september kallade Evert Gigel (innehavare av Thule Pianomagasin på Nygatan) till ett första möte då klubben bildades. Följande personer deltog vid detta tillfälle: Göte Andersson, Fjugesta och från Örebro Karl Andre, Ewert Gigel, Fritz Tingsjö, Stig Andersson, Helge Holmgren, Gösta Ramsborn samt Holger Zetterström.

På det konstituerande mötet antogs stadgar för verksamheten, nedan följer ett utdrag:
Klubbens syfte och mål var att sammanföra medlemmarna till gemensamma träffar och under kamratliga former utbyta erfarenheter och rön rörande fiolbygge och dyligt. Klubben verkade för underlättande av anskaffande av verktyg, material och litteratur för fiolbygge.

Nordiska Violinbyggareföreningen arrangerade under åren 1960-1981 årligen tävligar i Stockholm om "Årets Fiol" Flera Örebroare nådde de främsta placeringarna tex:

 • Gösta Andersson 1967 1:a pris även 1968
 • Lennart Barkefors 1969 2:a pris
 • Göte Andersson 1970 1:a pris
 • Lars Lundberg 1972 5:e pris
 • Lennart Barkefors 1973 4:e pris
 • Herbert Törn 1977 4:e pris
 • Herbert Törn 1978 3:e pris
 • Kent Lindqvist 1980 4:e pris


 • Under åren har säkert 500-600 stråkinstument tillverkats av klubbens medlemmar. Flera av dessa fiolbyggare har gjort studiereser till bl.a. Cremona, Mittenwald och Markneukirchen. Orter med gamla kända fiolbyggartraditioner. Klubben har även arrangerat flera jubileumsutställningar. Den senaste vid inför 50-års jubileet 2003.
  Klubben mönstrade under 1980-talet ett eget stråkkapell, som spelade klassisk musik. Många medlemmar engagerades även i Örebro Läns Folkmusikförbund och deltog i många spelmansträffar. Av ovanstående framgår att Örebro Fiolbyggareklubb har varit en livaktig sammanslutning som väl har fyllt ett behov och syfte. Den som är vidare intresserad och vill fördjupa sig i "historien" kan gärna kontakta Ragnar Othelius för lån av vår jubileumsskrift, Örebro Fiolbyggareklubb - 50 år, författad av Folke Sandberg. Även tidsriften, Slöjd och Ton, är värd en extra läsning. Den omfattar som tidigare nämnts åren 1935 till 1981. Det år som Nordisk Violinbyggareförening upphörde.

  En lämplig avrundning på det här sammandraget om Örebro Fiolbyggareklubbs historia är en väl passande dikt skriven av Ossian Forsberg, som var ordförande 1978-84 samt kunnig fiolbyggare och tillika duktig amatörmusiker. Dikten infördes i Slöjd och Ton 1976 och beskriver påtagligt en fiolbyggares mången vånda och vedermödor: Fiolgalenskap

  Örebro fiobyggareklubb avslutade sin verksamhet på årsmötet den 5 februari 2007 på grund av att medlemsantalet kraftigt reduserats.

  Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro