Bild 55
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 55: Locket är här lackat (alltid med oljelack) två gånger med färglös grundlack nr 2210 från Hammerl. Dessförinnan är ytan preparerad med 10 %-ig kaliumvattenglas. Alltid en varsam finputs mellan lackskikten.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro