Bild 54
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 54: Den trävita fiolen är nu klar. Efter putsning och sickling skall träytan prepareras varefter lackningen påbörjas. Detta tar lång tid och beräknas klart våren 2006. Jag kommer emellertid att visa ytterligare några bilder från olika stadier från lackningen.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro