Bild 45
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 45: Själva fiolkroppen är nu klar här tillsammans med en påbörjad och grovsågad hals med snäcka. Nu skall hals och snäcka arbetas fram för att sedan inpassas i kroppen. Observera den tidigare sågmarkeringen i överklossen för halsens montage i densamma.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro