Bild 44
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 44: Formen har "kollapsat" och är urtagen. Dags alltså att lägga dvs limma locket på. De inre ytorna på lock och botten är preparerade med kaliumvattenglas och gelantinlösning som porfyllare respektive fuktspärr. Samtliga klossar är profilerade. Mensurlinjen är dragen samt ljudpinnens plats markerad. Även ljudpinnens bottenände är förskuren. Allt för att underlätta framtida insättning. Namnetikett inklistrad. I övre vänstra hörnet syns ämnet till hals och snäcka med pålimmat hjälpstycke och påritad profil. Klart för sågning.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro