Bild 41
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 41: Basbjälken har nu en bra profil. Locket har återfått sina tidigare värden vad styvhetsfaktorn beträffar. Vikt 70 gram, mode2 =169 HZ, mode5= 325 HZ.Detta ger styvhetsfaktor = 4 270 630. Nästa fas bli att limma botten till sargen.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro