Bild 40
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 40: Basbjälken limmad på plats. Vinkeln kontrolleras samtidigt. Observera klossarna som både markerar läget och förhindrar en glidning vid limningen. Locket är något förspännt mot basbjälken. Nu skall basbjälken formas om så att locket återfår samma värde för styvhetsfaktorn som erhölls före f-hålens och basbjälkens tillblivelse allt enligt bild 31 och 33.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro