Instrumentreparation


Att reparera en fiol är en grannlaga uppgift som kräver stor varsamhet. Jag brukar börja med att begrunda instrumentets nuvarande status samt konstatera dess fel och brister. Sedan måste beslut tas om åtgärder samtidigt som kostnadsaspekten klargöres. Reparationerna skall sedan i möjligaste mån göras så att inget förändras vad beträffande fiolens utseende eller funktion.

Vanliga fel • Sprickor i locket
 • Sprickor i sargen
 • Skador på kanter och hörn
 • Stallfel
 • Slitna över- och undersadlar
 • Dålig stränghållare med sena och knapp
 • För korta skruvar

 • Ombussningsbehov av skruvhålen
 • Justering av ljudpinnen
 • Halsen har lossnat
 • Sliten greppbräda
 • Greppbrädans höjd över locket
 • Strängvinkel och stränghöjder över greppbrädan

Behov av reparation föreligger


Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro