Om fiolbygge - dikt

För att komma igång, och lyckas, med ett fiolbygge har för mig följande kriterier framstått som ett måste:


  • Studera både svensk och utlänsk fiollitteratur för att förstå fiolens konstruktion och historia, litteraturförteckning
  • Skapa kontakter med andra fiolbyggare för att erhålla en bredare och vidare kunskap, Örebro fiolbyggareklubb och British Violin Making Association
  • Införskaffa det bästa byggmaterialet från välrenomerade leverantörer, fiolmaterial

  • Vid byggandet använda gamla beprövade och kända modeller,själv använder jag Stradivarius 1720, samt hantverksmässiga metoder för att söka nå bästa geometri och förhållande mellan lockets och bottens yttre välvning och deras godstjocklekar och den inre volymen, samt anpassa sarghöjden , basbjälken, ljudpinnen, stallet, greppbrädan, halsen och strängarna till en optimal enhet med ett tilltalande lackskikt för att erhålla ett vackert instrument med en njutbar fiolton.

  • Här kan man följa i en bildsekvens, steg för steg, hur jag bygger min 21:a fiol.

  • Dikt Fiolgalenskap av Ossian Forsberg
Snäckan Bilden förstoras med ett "klick"


Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro