Bild 4
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 4: Stråkämnets ovansida hyvlas och slipas helt plant, varefter ämnets båda sidor bearbetas vinkelräta mot tidigare nämnda ovansidan.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro