Bild 2, råmaterial
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 2: Ytstruktur av stråkämnet fernambuk eller bresilja (caesalpinia echinta).
Förstoras bilden så framträder den typiska tegelstrukturen. Ämnet har en specifik vikt på 1.06 (dvs sjunker i vatten).
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro