Örebro fiolbyggareklubb 1953-2007

Fiolbyggare med trävit fiol
Örebro Fiolbyggareklubb verkade under åren 1953 - 2007.
Beslut om nedläggning fattades på årsmötet den 5 februari 2007.

Klubbens syfte och mål var att sammanföra medlemmarna till gemensamma träffar under kamratliga former för utbyte av erfarenheter och rön rörande fiolbygge och dyligt. Klubben har även verkat för underlättande av anskaffande av verktyg, material och litteratur för fiolbygge.


Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro