Bild 62
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 62: Stallämnet skall nu färdigställas. Bilden visar hur stallfötternas profil nogsamt slipas in efter fiollockets välvningsprofil. Kontakten mellan locket och stallfötterna måste vara ljustät. Stallet är fixerat i en specialhållare så att dess plana yta ,vid inslipningen, blir så gott som vertikal mot lockytan.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro