Bild 49
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 49: Halsens infästning i fiolkroppen är en omständig procedur. Därav den komplicerade fixturen. Fem villkor måste emellertid uppfyllas i samma limning.
  1. Övre greppbrädeänden skall ligga 20 mm över lockytan.
  2. Samma ände skall centrera mellan f-hålen.
  3. Greppbrädan skall ligga 5 mm över lockytan vid överklossen.
  4. Avståndet mellan snäckans båda sidor skall vara lika till fiolkroppens tangentlinjer.
  5. Halsmensuren skall för den här fiolen vara 130 mm.

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro