Bild 35
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 35: F-hålen skärs här ut med en tunn och skarp kniv. Arbetet sker parallelt med båda hålen samtidigt så att största möjliga symetri erhålles.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro