Bild 27
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 27: Välvningsarbetet med lock och botten avbryts nu. Bilden visar här markeringen av ådergraven före utfräsningen av densamma. När ådern är på plats färdigställs välvningen samtidigt för båda plattorna.


Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro