Bild 24
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 24: Markering av borrpunkter på plattorna för välvningshöjderna.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro