Bild 12
Föregående --- Hem --- Nästa

Bild 12: Klosshörnen är nu klara och skarpskurna och samtidigt är sargens anläggningsplan mot klossen vinkelrät mot lock- och bottenplan.


Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro